Alt innen jernbanetekniske anlegg

For optimal planlegging, gjennomføring og avslutning av jernbaneprosjekter

Tjenester

En profesjonell partner innen jernbaneteknikk

Jernbaneteknikk Innlandet AS leverer tjenester innenfor jernbanetekniske anlegg i Norge. Vi kan bistå med alt fra utarbeidelse av tilbud, beskrivelser, planlegging og prosjektledelse. Vi holder til i Stange kommune, men tar oppdrag over hele landet. Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat rundt ditt prosjekt!

Kontakt oss
Ikon - togskinner

Våre tjenester

  • Prosjektledelse

  • Prosjektplanlegging og gjennomføring

  • Sikkerhets- og logistikkplanlegging i prosjekter

  • Kontroll og godkjenning av spor etter arbeider

  • Teknisk støttefunksjon

  • Kalkulasjon og utarbeidelse av tilbud

  • Utarbeidelse av gjennomføringsbeskrivelse

Ikon - tog

Hva er jernbaneteknikk?

Jernbaneteknikk omfatter grunnleggende prinsipper for jernbanebygging, jernbanens elektroniske anlegg, operativ togdrift samt regelverk rundt planlegging, bygging og drift av jernbane.

Ikon - tog

Dann et godt grunnlag før du starter

Et jernbanesystem består av svært mange tekniske installasjoner. Det er svært viktig at disse installeres på en måte som sikrer mest mulig effektiv jernbanedrift.

I jernbaneteknikk, som på alle andre ingeniørområder, er det essensielt å ha et best mulig prosjekteringsunderlag før en går i gang med byggingen. Dette kan vi i Jernbaneteknikk Innlandet hjelpe deg med.

Har du behov for spesialkompetanse på jernbanetekniske anlegg?

Kontakt Jernbaneteknikk Innlandet i dag!

Jernbaneteknikk Innlandet

Tangenvegen 1148
2337 Tangen

Terje Kristiansen

   916 57 404
  post@jernbaneteknikk.com

Org.nr: 923940421

hCaptcha